Prawo cywilne

Adwokaci z zespołu Kancelarii Adwokaci Tytko reprezentują klientów na wszystkich etapach postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie reprezentuje klientów w sprawach o zapłatę w postępowaniach zwykłym, uproszczonym, nakazowym, upominawczym, elektronicznym.

Zespół Kancelarii prowadzi sprawy w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień m. in. z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej, czynów niedozwolonych. Prowadzimy sprawy o zniesienie współwłasności oraz nabycie własności przez zasiedzenie.

Reprezentujemy klientów w sprawach o bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę. Adwokaci z zespołu Kancelarii skutecznie reprezentują klientów w sprawach o ustanowienie służebności, w tym służebności drogi koniecznej. Reprezentujemy klientów także w sprawach dotyczących ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego. Zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną w sprawach o naruszenie prawa własności oraz naruszenie posiadania. Oferujemy pomocy prawną w przedmiocie ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Zespół naszej Kancelarii świadczy pomoc w sprawach ze skargi pauliańskiej.

Kancelaria z sukcesami reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sądowych o eksmisję, o zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz o ustalenia prawa do lokalu socjalnego.

Adwokaci Kancelarii oferują usługi w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Zespół Kancelarii adwokackiej reprezentuje klientów w sprawach dotyczących zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń.

Udzielmy porad prawnych i reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ksiąg wieczystych.

Zespół Kancelarii skutecznie prowadzi postępowania zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>