Prawo karne

Zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną w zakresie obrony na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, zarówno przed sądem I instancji, sądem II instancji oraz Sądem Najwyższym.

Reprezentujemy podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego.

Udzielamy pomocy zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym oraz w zakresie innych środków zapobiegawczych.

Zespół Kancelarii adwokackiej przygotowuje prywatne akty oskarżenia. Świadczymy pomoc w zakresie sporządzania zażaleń, apelacji, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania. Sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Adwokaci z zespołu Kancelarii oferują sporządzanie sprzeciwów od wyroków nakazowych.

Reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym.

Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów również w sprawach o wykroczenia, w tym świadczy pomoc w zakresie obrony obwinionych w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy ukaranego i sporządzamy wnioski o uchylenie mandatu karnego.

Zespół Kancelarii adwokackiej oferuje usługi w zakresie prawa karnego skarbowego, w tym obrony w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Udzielamy pomocy w zakresie prawa karnego wykonawczego. Skutecznie reprezentujemy skazanych w sprawach wykonywania kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego. Zespół Kancelarii posiada doświadczenie w reprezentowaniu skazanych w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Kancelaria reprezentuje swoich klientów także w postępowaniu wykonawczym o zawieszenie wykonania kary odroczonej, warunkowego przedterminowego zwolnienia, zatarcia skazania, wyroku łącznego.

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie uchylenia listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania.

Zespół Kancelarii adwokackiej w Krakowie świadczy pomoc prawną w zakresie przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary. Udzielamy pomocy w sprawach o zatarcie skazania.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>