Prawo lokalowe

Kancelaria Adwokacka Adwokaci Tytko z sukcesami reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sądowych o eksmisję, o zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz o ustalenia prawa do lokalu socjalnego. Zespół Kancelarii oferuje także pomoc prawną w sprawach odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Udzielamy porad prawnych dotyczących ustalenia wstąpienia w stosunek najmu. Nasi adwokaci świadczą także pomoc prawną dotyczącą nakładów koniecznych na lokal, podwyższenia czynszu najmu oraz jego waloryzacji.

Pomoc prawna naszej kancelarii adwokackiej dotyczy także zawierania umów najmu lokalu. Adwokaci z naszej kancelarii sporządzają i opiniują umowy najmu lokali oraz przygotowują projekty umów najmu okazjonalnego. Zespół Kancelarii świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie ustanawiania zarządu nieruchomości. Zakres usług kancelarii obejmuje sporządzanie i analizę projektów umów w sprawie zarządu nieruchomością wspólną.

Adwokaci z zespołu kancelarii prowadzą kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni mieszkaniowych. W zakres naszych usług wchodzi przygotowywanie umów, reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie, sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni. Kancelaria oferuje pomoc prawną i reprezentowanie w sprawach zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>