Prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokaci Tytko reprezentują klientów w dochodzeniu roszczeń związanych z prawem własności oraz innych praw rzeczowych, zwłaszcza w sprawach dotyczących zasiedzenia i rozgraniczenia nieruchomości, ustanowienia służebności, naruszenia posiadania. Doradzamy klientom oraz reprezentujemy ich interesy w postępowaniach o zniesienie współwłasności nieruchomości. Kancelaria adwokacka w Krakowie świadczy pomoc prawną także przy ustanawianiu odrębnej własności lokali.

Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie świadczy pomoc prawną przy regulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Zespół kancelarii oferuje przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizę obciążeń i praw osób trzecich. Doradzamy klientom przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń na nieruchomości, a także przy zakładaniu oraz dokonywaniu wszelkich zmian w księgach wieczystych. Prawnicy Kancelarii prowadzą postępowania wieczystoksięgowe oraz o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Zespół kancelarii posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu oraz opiniowaniu projektów umów dotyczących nieruchomości, w szczególności umów deweloperskich i umów o roboty budowlane oraz umów przedwstępnych w tym zakresie.

W ramach pomocy prawnej w zakresie prawa nieruchomości, kancelaria adwokacka oferuje skuteczną pomoc prawną przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną projektów i podmiotów gospodarczych o charakterze deweloperskim. Świadczymy pomoc prawną dla klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, developerów oraz spółek o profilu budowlanym.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>