Prawo podatkowe

Kancelaria Adwokacka Adwokaci Tytko zapewnia kompleksową obsługę postępowań podatkowych na każdym ich etapie przed organami podatkowymi i celnymi.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w sporach podatkowych przed organami administracji podatkowej przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną w zakresie interpretacji przepisów podatkowych.

Adwokaci z zespołu Kancelarii w Krakowie sporządzają opinie prawne w zakresie przepisów ordynacji podatkowej, kodeksu karnego skarbowego oraz ustaw szczególnych. Świadczymy również pomoc w uzyskiwaniu interpretacji podatkowych.

Zespół Kancelarii w Krakowie oferuje usługi w przedmiocie planowania podatkowego w obszarze finansowania projektów inwestycyjnych.

Kancelaria oferuje porady prawne w przedmiocie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków lokalnych. Zespół Kancelarii udziela porad prawnych w zakresie podatku akcyzowego oraz należności celnych.

Adwokaci z zespołu Kancelarii oferują pomoc prawną w zakresie konsekwencji podatkowych postanowień umów zawieranych w obrocie gospodarczym.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>