Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Adwokacka Adwokaci Tytko świadczy kompleksową pomoc prawną, zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców, reprezentując Klientów w postępowaniu sądowym oraz biorąc udział w negocjacjach.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach pracowniczych przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym. Zakres usług świadczonych przez naszych adwokatów obejmuje m. in. sporządzanie pozwów o przywrócenie do pracy oraz odwołań od niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę a także pomoc prawną w zakresie sprostowania świadectwa pracy. Proponujemy także zastępstwo prawne w zakresie spraw o zapłatę wynagrodzenia i odpraw przy zwolnieniach grupowych.

Udzielamy także pomocy w uzyskiwaniu odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę oraz odszkodowania za rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia. Zespół naszej Kancelarii prowadzi sprawy o odszkodowanie za mobbing, molestowanie w miejscu pracy oraz za dyskryminację pracowników.

Prawnicy naszej Kancelarii adwokackiej udzielają pomocy prawnej przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych. Adwokaci z zespołu Kancelarii świadczą doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

Pomoc Kancelarii adwokackiej w zakresie prawa pracy obejmuje także sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej i zachowaniu poufności.

Zespół Kancelarii oferuje sporządzanie i opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kancelaria adwokacka w Krakowie zapewnia także usługi w zakresie sporządzania i opiniowania układów zbiorowych i porozumień zbiorowych. Proponujemy pomoc prawną w sprawach odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji w przypadku podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie obowiązywania umowy o powstrzymywaniu się od działalności konkurencyjnej.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw emerytalno-rentowych. Zespół Kancelarii z licznymi sukcesami reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sądowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>