Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zespół Kancelarii adwokackiej reprezentuje klientów w sprawach o rozwód i separację. Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa. Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o dostarczanie środków utrzymania małżonkowi po rozwodzie. Adwokaci Kancelarii prowadzą także sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o podział majątku wspólnego oraz ustalenie udziałów w majątku wspólnym. Zespół Kancelarii prowadzi postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Udzielamy porad prawnych w przedmiocie majątku osobistego małżonków i majątku wspólnego. Adwokaci z zespołu Kancelarii przygotowują i opiniują projekty umów majątkowych małżeńskich.

Reprezentujemy klientów w sprawach o alimenty, w tym o zasądzenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o obniżenie lub podwyższenie alimentów. Oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny oraz w zakresie decydowania o istotnych sprawach rodziny.

Adwokaci z zespołu Kancelarii kompleksowo świadczą pomoc prawną w sprawach o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Doradzamy klientom w sprawie zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania. Zespół Kancelarii reprezentuje klientów w sprawach o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dziecka. Udzielamy także porad prawnych w sprawach wydania zarządzeń przez sąd opiekuńczy.

Oferujemy pomoc prawną w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Świadczymy porady prawne w zakresie uznania ojcostwa. Udzielamy porad prawnych z sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa.

Zespół Kancelarii adwokackiej świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu opieki i kurateli.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>