Prawo spółek i działalności gospodarczej

Kancelaria Adwokacka Adwokaci Tytko w Krakowie świadczy pomoc prawną przy tworzeniu i rejestrowaniu spółek, fundacji, stowarzyszeń. Pomagamy naszym klientom w zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Zakres usług Kancelarii obejmuje także kompleksowe doradztwo przy przekształcaniu spółek prawa handlowego.

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego. Zespół Kancelarii reprezentuje klientów w sprawach zaskarżania uchwał organów. Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z rozwiązywaniem spółek, a także w zakresie likwidacji i upadłości spółek.

Kancelaria świadczy pomoc przy restrukturyzacji zadłużenia. Adwokaci z zespołu Kancelarii przygotowują strategię optymalizacji podatkowej. Zespół Kancelarii w Krakowie sporządza i opiniuje strategie/umowy z zakresu rynku pieniężnego i walutowego.

Kancelaria oferuje reprezentowanie w postępowaniach w przedmiocie zamówień publicznych. Oferta kancelarii obejmuje także analizę prawną projektów inwestycyjnych.

Zespół Kancelarii prowadzi windykację należności. Skutecznie udzielamy pomocy w zakresie reprezentowania w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Sporządzamy i opiniujemy projekty aktów prawnych regulujących działalność spółek i innych podmiotów prawa: umowy, statuty, regulaminy i uchwały.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>