Prawo umów

Zespół Kancelarii Adwokaci Tytko świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania projektów umów.

Adwokaci z naszej Kancelarii opiniują projektów umów, kontraktów i porozumień. Adwokaci z zespołu Kancelarii oferują pomoc w zakresie sporządzania i opiniowania umów przedwstępnych i umów przyrzeczonych. Zespół Kancelarii adwokackiej w Krakowie udziela porad prawnych w zakresie odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy, rozwiązania umowy.

Adwokaci skutecznie reprezentują klientów w sprawach o wykonanie umów przed sądem I instancji, sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

Udzielamy pomocy przy negocjacji umów, porozumień i kontraktów handlowych.

Zapewniamy pomoc prawną w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności).

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia kary umownej, odstępnego, zadatku, zaliczki. Kancelaria prawna udziela porad prawnych w zakresie przedawnienia roszczeń oraz pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań. Zespół Kancelarii reprezentuje klientów w sprawach roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Zespół Kancelarii prowadzi analizę postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta, w tym zakresie niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>