Rozwody

Zespół Kancelarii Adwokackiej Adwokaci Tytko imieniem swoich klientów w kompleksowy sposób przygotowuje pozwy o rozwód, w tym z ustaleniem winy małżonka bądź bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron procesu.

W ramach spraw o rozwód nasi adwokaci starają się uzyskać możliwie najkorzystniejsze alimenty, zarówno na rzecz małoletnich dzieci, jak i małżonka. W ramach prowadzonych spraw rozwodowych pomagamy uzyskać zabezpieczenie alimentów oraz kontaktów z dzieckiem jeszcze w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego. W ramach postępowań rozwodowych prawnicy z naszej Kancelarii świadczą pomoc przy ograniczeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej, a także w kwestii ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Kancelaria adwokacka pomaga w przeprowadzeniu rozwodów także klientom przebywającym za granicą oraz tym, których małżonek jest obcokrajowcem. Adwokaci Kancelarii prowadzą także sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.

Nasza Kancelaria reprezentuje także klientów w sprawach o podział majątku wspólnego oraz o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Udzielamy porad prawnych w przedmiocie majątku osobistego małżonków i majątku wspólnego. Adwokaci z zespołu Kancelarii przygotowują i opiniują projekty umów majątkowych małżeńskich.

Prowadzimy negocjacje przedsądowe między małżonkami w zakresie wszelkich konsekwencji prawnych rozwodu.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>
>